Naši ekonomickí špecialisti

Ing. Emil Pečík

Daňový poradca, Štatutárny audítor

Konusikova

Ing. Terézia Konušíková

Daňový poradca

Ing. Tomáš Pečík

Daňový poradca, Asistent štatutárneho audítora

Ing. Andrej Pečík

Daňový poradca, Samostatný účtovník

Ing. Zdenka Kovaříková

Asistent daňového poradcu, Asistent štatutárneho audítora, Samostatný účtovník

Ing. Jaroslava Luchava Sedláková, PhD.

Asistent daňového poradcu, Samostatný účtovník

Ing. František Zborovský

Asistent daňového poradcu, Asistent štatutárneho audítora, Samostatný účtovník

Ing. Lenka Surmová

Asistent daňového poradcu, Samostatný účtovník

Ing. Róbert Bugala

Asistent daňového poradcu, Samostatný účtovník

Ing. Paula Čavrková

Asistent daňového poradcu, Samostatný účtovník