Náš tím

Home/Náš tím

Naši ekonomickí špecialisti

Ing. Emil Pečík

Daňový poradca, Štatutárny audítor

Konusikova

Ing. Terézia Konušíková

Daňový poradca

Ing. Tomáš Pečík

Daňový poradca, Asistent štatutárneho audítora

Ing. Andrej Pečík

Daňový poradca, Samostatný účtovník

Ing. Zdenka Kovaříková

Asistent daňového poradcu, Asistent štatutárneho audítora, Samostatný účtovník

Ing. Jaroslava Luchava Sedláková, PhD.

Asistent daňového poradcu, Samostatný účtovník

Ing. František Zborovský

Asistent daňového poradcu, Asistent štatutárneho audítora, Samostatný účtovník

Advokáti

JUDr. Michal Krnáč, MBA, LL.M

advokát, partner

JUDr. Erik Končok

advokát, partner

JUDr. Iveta Gálošová Bušová, MBA, LL.M

absolvent justičnej skúšky

JUDr. Iveta Boškajová

advokát

JUDr. Bronislava Krnáčová

advokát