Kontakt:

Ing. Tomáš Pečík
Daňový poradca, Asistent štatutárneho audítora
Tax Advisor, Assistant Auditor
mobil: +421 907 389 295
e-mail: tomas.pecik@poradenska.sk
web: www.poradenska.sk

Ing. Tomáš Pečík
Daňový poradca, Asistent štatutárneho audítora

Ing. Tomáš Pečík je daňový poradca (číslo osvedčenia SKDP 1020/2013), členom Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2013. Je asistentom štatutárneho audítora od roku 2006 (evid. číslo AŠA 2637). Absolvoval štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, špecializácia Finančný manažment a účtovníctvo podniku. Má skúsenosti s nemecky a anglicky hovoriacimi klientmi.