Kontakt:

Ing. Róbert Bugala
Asistent daňového poradcu, samostatný účtovník
Assistant Tax Advisor
mobil: +421 911 388 295
e-mail: bugala@poradenska.sk
web: www.poradenska.sk

Ing. Róbert Bugala
Asistent daňového poradcu, Samostatný účtovník

Ing. Róbert Bugala pôsobí ako asistent daňového poradcu od roku 2022 (číslo asistenta SKDP A-1165/2022). Pre poradenský dom pracuje od roku 2019 ako samostatný účtovník. Vedie účtovníctvo pre klientov, pripravuje a spracúva žiadosti o vrátenie DPH z iných členských štátov EÚ a zabezpečuje asistentské práce pre daňového poradcu. Absolvoval štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline, odbor Ekonomika a manažment podniku.