Kontakt

Home/Kontakt

Slovenská poradenská spoločnosť, akciová spoločnosť

Sídlo:

Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina

IČO: 36 414 662
IČ DPH: SK2021761918

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, Vložka číslo 10399/L

SPS TAX, k.s.

Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina
IČO: 45 270 881
IČDPH: SK 2022913684
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sr, Vložka číslo 10097/L

SPS economic, s.r.o.

Vojtecha Tvrdého 793/21
010 01 Žilina
IČO: 44 873 484
IČDPH: SK 2022857892
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, Vložka číslo 51628/L

TATRA-AUDIT, spol. s r.o.

Hroncova 2
040 01 Košice
IČO: 31 699 413
IČDPH: SK 2020488096
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd. Sro, Vložka číslo 5451/V