Kontakt:

Ing. Jaroslava Luchava Sedláková, PhD.
Asistent daňového poradcu
Assistant Tax Advisor
mobil: +421 911 755 562
e-mail: sedlakova@poradenska.sk
web: www.poradenska.sk

Ing. Jaroslava Luchava Sedláková, PhD.
Asistent daňového poradcu, Samostatný účtovník

Ing. Jaroslava Luchava Sedláková, PhD. pôsobí ako asistent daňového poradcu od roku 2009 (číslo asistenta SKDP A-616/2009). Pre poradenský dom pracuje od roku 2006 ako samostatný účtovník. Jej činnosťou je hlavne komplexne vedenie účtovníctva pre klientov a zabezpečuje asistentské práce pre daňového poradcu.