Kontakt:

Ing. František Zborovský
Asistent daňového poradca, Asistent štatutárneho audítora
Assistant Tax Advisor, Assistant Auditor
mobil: +421 905 587 642
e-mail: zborovsky@poradenska.sk
web: www.poradenska.sk

Ing. František Zborovský
Asistent daňového poradcu, Asistent štatutárneho audítora, Samostatný účtovník

Ing. František Zborovský je asistent daňového poradcu od roku 2010 (číslo asistenta SKDP A-662/2010) a asistent štatutárneho audítora od roku 2012 (evid. číslo AŠA 3364). Je samostatný účtovník, jeho hlavným zameraním je vedenie účtovníctva pre externých klientov, poradenstvo v oblasti dane z príjmov právnických osôb, dani z pridanej hodnoty a ostatných daní.