Kontakt:

Ing. Paula Čavrková
Asistent daňového poradcu, samostatný účtovník
Assistant Tax Advisor
mobil: +421 911 937 359
e-mail: cavrkova@poradenska.sk
web: www.poradenska.sk

Ing. Paula Čavrková
Asistent daňového poradcu, Samostatný účtovník

Ing. Paula Čavrková pôsobí ako asistent daňového poradcu od roku 2023 (číslo asistenta SKDP A-1217/2023). Od roku 2014 pracuje pre poradenský dom ako samostatný účtovník. Pre klientov zabezpečuje spracovanie žiadostí o vrátenie DPH z iných členských štátov EÚ, zabezpečuje asistentské práce pre daňového poradcu a vedie účtovníctvo klientov. Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializácia Manažment a ekonomické znalectvo.