Kontakt:

Ing. Andrej Pečík
Daňový poradca
Tax Advisor
mobil: +421 911 661 051
e-mail: andrej.pecik@poradenska.sk
web: www.poradenska.sk

Ing. Andrej Pečík
Daňový poradca, Samostatný účtovník

Ing. Andrej Pečík je daňovým poradcom (číslo osvedčenia SKDP 1071/2014), členom Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2014. Pre poradenský dom pracuje od roku 2009. Absolvoval štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor Daňovníctvo a daňové poradenstvo.