O nás

Slovenská poradenská spoločnosť, akciová spoločnosť (ďalej len „SPS“) bola založená v roku 2003 za účelom poskytovania odborne kvalifikovaných služieb predovšetkým podnikateľským subjektom. Počas svojho pôsobenia sa naša spoločnosť vyprofilovala na poradenský dom, ktorý svojim klientom zabezpečuje poskytovanie komplexného právneho, daňového, účtovného a ekonomického poradenstva a nezávislých audítorských služieb.

Naši klienti pôsobia v rôznorodom prostredí, a preto v záujme poskytnutia nadštandardných služieb náš tím pri komunikácií s každým klientom zisťuje jeho požiadavky a analyzuje jeho potreby, na základe ktorých navrhuje riešenia a zabezpečuje poskytnutie komplexnej služby pri realizácii potrieb klienta.

Komplexné poradenstvo pre klientov zakladáme na úzkej spolupráci medzi našou spoločnosťou a odborníkmi v jednotlivých oblastiach poradenstva, pričom celkovú spoluprácu koordinujeme tak, aby sme klientovi poskytli globálne služby. Služby poskytujeme aj pre anglicky a nemecky hovoriacich klientov.