Kontakt:

Ing. Terézia Konušíková
Daňový poradca
Tax Advisor
mobil: +421 903 511 932
e-mail: konusikova@poradenska.sk
web: www.poradenska.sk

Ing. Terézia Konušíková
Daňový poradca

Ing.  Terézia Konušíková je daňovým poradcom (číslo osvedčenia SKDP 770/2005), členom Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2005. Poskytuje komplexné daňové a účtovné poradenstvo, ekonomické poradenstvo pre spoločnosti podnikajúce v odvetviach výroby, obchodu, stavebníctva, IT služieb, poradenských a iných služieb.