Kontakt:

Ing. Zdenka Kovaříková
Asistent daňového poradcu,  Asistent štatutárneho audítora
Assistant Tax Advisor, Assistant Auditor
mobil: +421 903 604 729
e-mail: kovarikova@poradenska.sk
web: www.poradenska.sk

Ing. Zdenka Kovaříková
Asistent daňového poradcu, Asistent štatutárneho audítora, Samostatný účtovník

Ing. Zdenka Kovaříková je asistentom štatutárneho audítora od roku 2015 (evid. číslo AŠA 3651). Je asistentom daňového poradcu (číslo asistenta SKDP A-838/2014). Pracuje v poradenskom dome ako samostatný účtovník od roku 2011. Vedie účtovníctvo pre externých klientov, pripravuje potrebné podklady, analýzy a žiadosti.