SPS spoločne so svojimi partnermi ponúka svojim klientom kompletné podnikateľské poradenstvo. Rozsah pôsobností spolupracujúcich subjektov dopĺňa vlastnými službami, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na účtovné poradenstvo, ekonomické poradenstvo a ďalšie súvisiace služby.

V spolupráci s našimi partnermi, ktorí pre našu spoločnosť a našich klientov zabezpečujú poskytovanie právneho poradenstva, daňového poradenstva a audítorských služieb, ponúkame našim klientom komplexné služby pre podnikateľov rôznych veľkostí, od prípravy a úvodných konzultácií vo vzťahu k odporúčanej forme podnikania, realizácií potrebných právnych krokov, vedenia účtovníctva a plnenia daňových povinností, poskytovanie priebežného účtovného a daňového poradenstva, poradenstva vo veciach odvodov a miezd, zabezpečenie auditu a vypracovania príslušných správ a hlásení a zabezpečenia potrebných právnych služieb.

Ponúkané služby:

 • vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo pre podnikateľov v rôznych oblastiach – stavebníctvo, obchod, zdravotníctvo, energetika, priemysel a iné, ako aj pre nepodnikateľskú sféru – nadácie, neziskové organizácie, športové kluby

 • spolupráca pri realizácii účtovných závierok a priebežné účtovné poradenstvo

 • aplikácia národných a medzinárodných účtovných predpisov

 • tvorba interných účtovných predpisov

 • vedenie mzdovej agendy a poradenstvo

 • spracovanie stanovísk k účtovným postupom pri zložitých účtovných operáciách – fúzie, transformácie spoločností, likvidácia spoločností a ich realizácia

 • Due Diligence

Ekonomické poradenstvo a iné služby:

 • podnikateľské plánovanie

 • investičné plánovanie

 • investičné poradenstvo

 • poradenstvo v rámci privatizačných procesov

 • spracovanie finančných plánov

 • príprava podkladov pre získavanie finančných zdrojov z bánk, leasingových spoločností, súkromných investorov, finančných fondov a pod.