Kontakt:

Ing. Emil Pečík
Daňový poradca, Štatutárny audítor
Tax Advisor, Auditor
mobil: +421 905 493 640
e-mail: emil.pecik@poradenska.sk
web: www.poradenska.sk

Ing. Emil Pečík
Daňový poradca, Štatutárny audítor

Ing. Emil Pečík je daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov (číslo osvedčenia SKDP 5/92), a to už od vzniku SKDP v roku 1992. Má bohaté skúsenosti s daňovým a účtovným poradenstvom v energetike, zdravotníctve, stavebníctve, ale i vo výrobe, službách a neziskových organizáciách. Je zároveň štatutárny audítor, číslo licencie SKAU 928 od roku 2005.