DPH

Najvýznamnejšie zmeny daňových zákonov v novom roku 2024

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) Národná rada Slovenskej republiky dňa 19. decembra 2023 schválila zákon č. 530/2023 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Legislatívne úpravy týkajúce sa zdaňovania príjmov právnickej osoby sú vykonané v článkoch VIII a XVIII cit. zákona, pričom v článku VIII tohto [...]

Refakturácia palivových kariet tretej osobe

Fakturácia odberu pohonných látok prostredníctvom palivových kariet tretej osobe z pohľadu zákona o DPH a judikatúry ESD Táto problematika sa zaoberá refakturáciou tovaru, konkrétne pohonných látok prostredníctvom palivových kariet, v prípade, ak samotný držiteľ palivových kariet ich poskytne (zapožičia) tretej osobe (napr. nájomcovi, ktorému držiteľ palivových kariet prenajíma motorové vozidlá, alebo osobe, ktorá bude prostredníctvom týchto [...]

5. januára, 2024|Categories: Články a rozhovory|Tags: , , |

Zásielkový predaj z pohľadu DPH

V súčasnosti dochádza k rozmachu obchodu prostredníctvom internetu a iných elektronických médií. Keďže sa podmienky podnikania na trhoch jednotlivých členských štátov Európskej únie líšia, čoraz častejšie dochádza k tomu, že svoj tovar na území Slovenskej republiky ponúkajú aj zahraniční obchodníci. Prirodzene sa v tomto prípade naskytá otázka ako je to u zahraničného obchodníka so slovenskou daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Z pohľadu [...]

3. novembra, 2017|Categories: Publikačná činnosť|Tags: |
Go to Top