Najvýznamnejšie zmeny daňových zákonov v novom roku 2024

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) Národná rada Slovenskej republiky dňa 19. decembra 2023 schválila zákon č. 530/2023 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Legislatívne úpravy týkajúce sa zdaňovania príjmov právnickej osoby sú vykonané v článkoch VIII a XVIII cit. zákona, pričom v článku VIII tohto [...]