Refakturácia palivových kariet tretej osobe

Fakturácia odberu pohonných látok prostredníctvom palivových kariet tretej osobe z pohľadu zákona o DPH a judikatúry ESD Táto problematika sa zaoberá refakturáciou tovaru, konkrétne pohonných látok prostredníctvom palivových kariet, v prípade, ak samotný držiteľ palivových kariet ich poskytne (zapožičia) tretej osobe (napr. nájomcovi, ktorému držiteľ palivových kariet prenajíma motorové vozidlá, alebo osobe, ktorá bude prostredníctvom týchto [...]