Register partnerov verejného sektora

Informácia o novej právnej úprave  prijatej zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“), ktorá je účinná od 01.02.2017. Zákonom sa zriaďuje tzv. register partnerov verejného sektora (ďalej aj len „Register“), do ktorého sa povinne zapisujú zákonom stanovené údaje. Partner verejného sektora Povinnosť registrovať sa v Registri majú tzv. partneri verejného sektora. Partnerom  verejného [...]